PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mục đích của giáo dục...


NguyenDongPhu
17-10-2007, 10:36
Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn
Albert Einstein

Làm cho chương trình học nặng là điều vô ích. Mục đích của giáo dục không phải là đào tạo những nhà chuyên môn mà là những tâm tính tốt
Andre Maurois