PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh


hxd
13-09-2010, 09:28
SKKN 1: Vận dụng Ngôn Ngữ học Đối chiếu trong việc
giảng dạy phạm trù thì cho học sinh phổ thông.

http://hotfile.com/dl/68933778/d4ab810/File194.doc.html

SKKN 2 kĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
http://hotfile.com/dl/68934239/50e10a3/File195.doc.html