PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bài ca hóa trị


thuanpp
22-11-2007, 12:39
Gởi các thầy cô bài thơ về hóa trị để giúp nhất quỷ nhì ma ...thứ 3 học trò nhanh thuộc hóa trị của các nguyên tố hóa học!
Kali Iốt Hiđrô
Natri với bạc Clo một loài
Là hóa trị (I) ai ơi!
Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân.
Oxi với kẽm Thủy Ngân
Magiê Đồng cũng ở gần Bari
Cuối cùng thêm chú Canxi
Hóa trị (II) đó có gì khó đâu.
Bác Nhôm hóa trị (III) lần
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm
Xuống (II) lên (VI) khi thì nằm (IV)
Nitơ hóa trị nhiều lần
Một hai ba bốn lần khần lên năm.:p

QuocTu@n
24-11-2007, 17:22
Xin bổ sung thêm bài ca hóa trị của thầy Thuận đã post :)

Bài ca hoá trị (1)

Kali (K), iốt (I) , hidrô (H)
Natri (Na) với bạc (Ag) , clo (Cl) một loài
Là hoá trị ( I ) hỡi ai
Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân
Magiê (Mg) , kẽm (Zn) với thuỷ ngân (Hg)
Ôxi (O) , đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba)
Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca)
Hoá trị II nhớ có gì khó khăn !
Này nhôm (Al) hoá trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cácbon (C) ,silic(Si) này đây
Có hoá trị IV không ngày nào quên
Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền
II , III nhớ liền nhau thôi
Lại gặp nitơ (N) khổ rồi
I , II , III , IV khi thời lên V
Lưu huỳnh ( S) lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên IV khi nằm thứ IV
Phốt pho (P) nói đến không dư
Có ai hỏi đến ,thì ừ rằng V
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.

Bài ca hoá trị (2)

Hidro (H) cùng với liti (Li)
Natri (Na) cùng với kali (K) chẳng rời
Ngoài ra còn bạc (Ag) sáng ngời
Chỉ mang hoá trị I thôi chớ nhầm
Riêng đồng (Cu) cùng với thuỷ ngân (Hg)
Thường II ít I chớ phân vân gì
Đổi thay II , IV là chì (Pb)
Điển hình hoá trị của chì là II
Bao giờ cùng hoá trị II
Là ôxi (O) , kẽm(Zn) chẳng sai chút gì
Ngoài ra còn có canxi (Ca)
Magiê (Mg) cùng với bari (Ba) một nhà
Bo (B) , nhôm (Al) thì hóa trị III
Cácbon (C) silic (Si) thiếc (Sn) là IV thôi
Thế nhưng phải nói thêm lời
Hóa trị II vẫn là nơi đi về
Sắt (Fe) II toan tính bộn bề
Không bền nên dễ biến liền sắt III
Phốtpho III ít gặp mà
Photpho V chính người ta gặp nhiều
Nitơ (N) hoá trị bao nhiêu ?
I , II, III , IV phần nhiều tới V
Lưu huynh lắm lúc chơi khăm
Khi II lúc IV , VI tăng tột cùng
Clo Iot lung tung
II III V VII thường thì I thôi
Mangan rắc rối nhất đời
Đổi từ I đến VII thời mới yên
Hoá trị II dùng rất nhiều
Hoá trị VII cũng được yêu hay cần
Bài ca hoá trị thuộc lòng
Viết thông công thức đề phòng .lãng quên
Học hành cố gắng cần chuyên
Siêng ôn chăm luyện tất nhiên nhớ nhiều!

Nguồn: www.hoahoc.org (http://www.hoahoc.org)

thuanpp
25-11-2007, 17:02
Cam on tuan da bo sung.Nhung ma dai qua ko nho thoi!