PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) & Nghiên cứu khoa học (NCKH)


Xuân Hùng
11-12-2007, 13:40
1/Sáng kiến kinh nghiệm:viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) là viết lại một cách rõ ràng, hệ thống những kinh nghiệm của bản thân đối với công việc mình đảm trách đã mang lại hiệu quả thiết thực, mà nếu người khác không có kinh nghiệm thì không thể đạt được kết quả, hiệu quả công việc như mong muốn. Cho nên, khi viết SKKN, người viết cần nêu, giải quyết từng vấn đề bằng phương pháp, biện pháp thực hiện cụ thể, biết cách đối chiếu so sánh thông qua các số liệu để nêu bật tác dụng của cách làm do kinh nghiệm của bản thân người thực hiện đem lại. Sau khi đã đặt vấn đề, giải quyết vấn đề một cách rõ ràng, người viết phải biết kết luận vấn đề để từ đó nêu khuyến nghị, đề xuất ý kiến… nhằm thỏa mãn những ý tưởng, cách tiếp cận, phát triển và kết luận của SKKN. Tuy nhiên, đối với SKKN, không nhất thiết phải có một số mục như: Lịch sử vấn đề, cơ sở khoa học (cơ sở lí luận và cơ sở thực tế), tài liệu tham khảo, phụ lục… vì đó là những nội dung, mục… không thể thiếu được của nghiên cứu khoa học (NCKH) mà chúng tôi sẽ trình bày dưới đây.
2/Nghiên cứu khoa học :Khác với viết SKKN, làm NCKH là thực hiện một đề tài không còn đơn thuần mang tính chủ quan, cá nhân nữa, mặc dù có thể chỉ một người chủ trì. Vì vậy, đã gọi là đề tài NCKH, ngoài những tiêu chí mang tính nội dung và hình thức, bao giờ cũng phải có cơ sở khoa học - một trong những nội dung cần thiết để tạo nên sự phân biệt cơ bản giữa công trình NCKH và SKKN(…)
Điều cần thiết và quan trọng là người làm NCKH phải tuân thủ những nội dung, quy định, yêu cầu và quy trình một cách nghiêm túc(những yêu cầu phảI có của cấu trúc một đề tài khao học). Như vậy, SKKN và NCKH có những điểm tương đồng vì đều mang tính cấu trúc và nội dung được thể hiện bằng văn phong nghị luận nên phải chặt chẽ, lô gíc, mạch lạc, hệ thống… cho dù mức độ cao, thấp có thể khác nhau..Tuy nhiên giữa SKKN và NCKH có một số điểm khác nhau cơ bản như sau:
SKKN: Thiên về miêu tả nội dung công việc dựa theo kinh nghiệm cá nhân, theo cách nhìn chủ quan của người thể hiện nhiều hơn.
NCKH Nghiên cứu vấn đề không những chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà còn phải dựa vào thực tế khách quan để điều chỉnh cho phù hợp. Vì vậy, NCKH phải mang tính khách quan, không phụ thuộc vào bản thân người nghiên cứu.
SKKN: Không nhất thiết phải có những mục như lịch sử vấn đề, cơ sở khoa học, tài liệu tham khảo, phụ lục.
NCKH nhất thiết phải có những mục như lịch sử vấn đề, cơ sở khoa học, tài liệu tham khảo, phụ lục.
SKKN : Qua thực tiễn, bằng trải nghiệm bản thân, người viết đúc kết kinh nghiệm nhằm giúp mọi người áp dụng dễ dàng để mang lại hiệu quả tốt hơn.
NCKH : Bằng nhận thức của bản thân, tác giả có thể làm mới một vấn đề dựa trên những cơ sở khoa học (lí luận và thực tiễn) và được thực hiện bằng (những) phương pháp khoa học.
Trích lại từ bài báo khoa học của TS Nguyễn Huy KỳTrích từ nguồn (Bài báo khoa học của TS Nguyễn Huy Kỳ)

đỗ ngọc nam
11-12-2007, 19:44
tôi là một giáo viên trẻ mới vào nghề, mong thầy chia sẻ kinh nghiệm viết sáng kiến của thầy được không? Cảm ơn thầy

phamtran
12-12-2007, 19:24
Dàn ý của một SKKN
1/ Đặt vấn đề : Vì sao phải cải tiến ?
-Nêu những vấn đề cần đạt; những văn bản của cấp trên chỉ đạo
- Thực trạng khi chưa cải tiến ( những ý kiến, những đánh giá từ các cấp)
- Những tác hại, hạn chế nếu không cải tiến
- Nguyên nhân của thực trang; nguyên nhân nào là chủ yếu.
2/ Giải quyết vấn đề
- Cơ sở để định hướng vấn đề giải quyết
- Nếu giải quyết đúng hướng thì hiệu quả sẽ ra sao ?
- Các biện pháp cụ thể (miêu tả rõ ràng)
- Giới thiệu việc thực nghiệm và nhân chứng (nêu rõ thời gian và đối tương thực nghiệm)
- Chứng minh sự hiệu nghiệm của việc cải tiến ( có tư liệu hoặc hình ảnh minh hoạ)
3/ Kết luận – bài học kinh nghiệm nhằm áp dụng đề tài cho đơn vị hoặc cho những dơn vị khác
-Ý nghĩa SKKN đối với thực tiễn, đối với lý luận
- Khẳng định điểm mới trong đề tài và kiến nghị với các cấp

kloandn
12-12-2007, 20:27
Đây là một vấn đề mà không phải chỉ có những thầy cô giáo trẻ bối rối, các thầy cô giáo lớn tuổi với bề dày kinh nghiệm nhưng cũng không biết cách để trình bày lại thành SKKN của mình. Nhiều thầy cô là CBQL nhưng cũng nhập nhòa giữa các đề tài về SKKN và NCKH (!) Bài viết của thầy phamtran thật sự bổ ích cho các thầy cô giáo, mong rằng các thành viên của diễn đàn nhận được sự chia sẻ này thì cố gắng "nhân rộng" cho các thầy cô khác với ! Rất cảm ơn thầy phamtran .

ThuNga
13-12-2007, 22:57
Tôi xin đưa ra 1 dàn ý để các bạn cùng tham khảo: gồm 4 phần
I. Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tên đề tài: khẳng định nội dung đã chọn, ý đồ nghiên cứu.
2. Cơ sở lý luận: nêu nhận định về vị trí, mục đích, ý nghĩa việc nghiên cứu ( nêu lên sự cần thiết phát triển thành đề tài)=>lý do chọn đề tài.
3. Giới hạn đề tài: xác định mức độ có thể nghiên cứu được.
II. Phần 2: NỘI DUNG
1. Đặc điểm nghiên cứu ( thực trạng vấn đề)
- Đặc điểm đối tượng, khách thể nghiên cứu
- Thực trạng vấn đề đang nghiên cứu-> phân tích ( thu thập thông tin và phân tích tình hình nghiên cứu ở từng phạm vi có thể)
2. Giải pháp thực hiện ( nội dung - phương pháp nghiên cứu )
Đây là phần trọng tâm, thể hiện rõ hoạt động nghiên cứu của chủ thể, tùy theo nội dung và yêu cầu đặt ra có thể trình bày theo ý đồ của chủ thể nghiên cứu, yêu cầu chung là:
- Trình bày 1 cách chi tiết quá trình triển khai đề tài, nội dung các bước nghiên cứu ( Phương thức - Nội dung)
- Thể hiện rõ phương pháp nghiên cứu của đề tài và chứng minh cơ sở của lựa chọn hoặc tìm ra phương pháp đó ( lực chọn- kiểm nghiệm)
3. Tổ chức khảo sát:
- Mô tả tỉ mỉ tất cả các kết quả trung gian và kết quả cuối cùng của đề tài ( kể cả kết quả nghiên cứu không đạt yêu cầu) ( khảo sát chất lượng)
- Khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu ( độ đo, thống kê, dự đoán)
III. PHẦN III: PHẦN KẾT LUẬN
1. Tổng kết so sánh với những mục tiêu đặt ra ban đầu: hiệu quả
2. Đề xuất: những yêu cầu nảy sinh, hướng tiếp cận và phát triển.
IV. DANH MUC TÀI LIỆU SỬ DỤNG-PHỤ LỤC

tan
14-12-2007, 08:51
Tôi muốn có vài SKKN để tham. Ai có thể cho tôi được k?. Nếu được tôi rất cảm ơn!

Mây xanh
14-12-2007, 10:31
Tôi muốn viết SKKN nhưng lại không biết rõ được là đề tài của mình có phải là ý tưởng mới không?! Vì trước đây tôi đã viết SKKN rồi, trường xét thấy tốt nhưng đưa lên trên lại không được vì đề tài này không có gì mới, nên bây giờ tôi thật bâng khuâng khi viết SKKN.

ThuNga
14-12-2007, 10:54
Chào bạn Mây Xanh!
Bạn băn khoăn thật là đúng, vì cấp trường chỉ trong phạm vi hẹp, còn cấp phòng, cấp Sở thì rộng hơn, với lại các phòng, Sở chưa công khai những SKKN-GPHI trên những hệ thống thông tin đại chúng. Bạn muốn xem đề tài của bạn có phải là mới ko bạn sẽ liên hệ với chuyên viên Sở (phòng GD) phụ trách môn của bạn để trao đổi xem đề tài của bạn có bị trùng ko.
Nếu đề tài trùng nhưng cách viết và cách tiến hành thì đâu có ai trùng ai được. Chỉ sợ là đề tài của mình viết chưa đúng qui cách nên bị loại thôi.
Chúc bạn thành công nhé!

ThuNga
18-12-2007, 00:02
Một số ý tưởng để phát triển thành đề tài SKKN-GPHI
Tôi xin nêu ra đây 1 số ý tưởng (chủ quan của riêng tôi) để các thầy cô có thể tham khảo và viết SKKN-GPHI.
1. Dạy lý thuyết theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của HS.
2. Các PPDH phát huy tính tích cực chủ động của HS như: tự phát hiện, khai thác SGK, tự xây dựng vấn đề, hoạt động nhóm sao cho hiệu quả, soạn đề cương, thuyết trình, đặt vấn đề, phản biện, hoạt động vào bài....
3. Dạy bài tập theo hướng phát hiện cho đối tượng HS: khá giỏi, TB, yếu kém.
4. Phương pháp giúp HS tự học.
5. Một số chuyên đề bồi dưỡng HSG.
6. Một số cách thể hiện mới những nội dung đã dạy.
7. Phương pháp dùng giáo cụ trực quan.
8.Phương pháp dùng bảng biểu sơ đồ.
9. Phương pháp giúp HS yếu kém thuộc công thức.
10. Đổi mới về cách ra đề kiểm tra, đánh giá.
11. Những lỗi cơ bản của HS và hướng khắc phục.

Xuân Hùng
19-12-2007, 23:16
Cám ơn cô nga nhiều! anh em giáo viên đang bí giờ có thể đã có hướng đi

kungfudie
20-12-2007, 21:08
Cảm ơn cô đã nêu gợi ý cho SKKN. Tuy nhiên trong phạm vi SKKN chúng ta dùng từ "Phương pháp..." liệu có quá rộng hay không, vì 1 số SKKN em viết có dùng chữ "phương pháp" đều bị loại cả. Mong cô cho em ý kiến

7. Phương pháp dùng giáo cụ trực quan.
8.Phương pháp dùng bảng biểu sơ đồ.
9. Phương pháp giúp HS yếu kém thuộc công thức.
10. Đổi mới về cách ra đề kiểm tra, đánh giá.
11. Những lỗi cơ bản của HS và hướng khắc phục.

ThuNga
23-12-2007, 00:11
Đây chỉ là 1 số gợi ý thôi, khi em chọn đề tài và đặt tên thì phải hết sức cân nhắc để có 1 cái tên cho phù hợp, đâu nhất thiết là phải dùng những tên đã nêu trên ( chỉ là những ý tưởng gợi ý thôi)
SKKN&GPHI bị loại thì có nhiều lý do lắm ( tên gọi chỉ là 1 trong những lý do) quan trọng nhất là cấu trúc và nội dung, nếu đúng qui trình và đầy đủ nội dung xuất phát từ thực tế giảng dạy và có thể phổ biến rộng rãi cho mọi người cùng học tập nhân rộng thì không thể nào là không đạt.

ThuNga
01-01-2008, 21:49
Hình thành sáng kiến kinh nghiệm
Khó khăn nhất của người Gv khi viết SKKN-GPHI là ko có ý tưởng, nên ko biết bắt đầu từ đâu. Phải tìm cho ra là ta đang bí từ chỗ nào lúc đó mới tìm ra cách tháo gỡ.
Khi đã có ý tưởng để viết, việc đầu tiên là phải lập ngay kế hoạch chu đáo ngay từ ban đầu và bảo đảm các yêu cầu chính về: nội dung, mục đích ý nghĩa, phương pháp, và các hoạt động thể nghiệm làm sáng tỏ mục tiêu đề ra, tiếp đến là lập dàn ý và tìm tư liệu.
Một SKKN_GPHI phải được xét ở cả 3 mặt: MỤC ĐÍCH-THỰC TIỄN VÀ KHOA HỌC. Tính khoa học ở đây còn bao gồm cả ngữ nghĩa của các từ, khái niệm được đề cập, độ chính xác của ngôn ngữ và cách sắp đặt cấu trúc hợp lý chặt chẽ.
Bên cạnh đó phải có cơ sở thực tiễn và giải đáp được vấn đề đạt ra( thống nhất giữa lý luận và thực tiễn). Bài viết SKKN_GPHI phải nêu lên được cái thực chất của SKKN_GPHI , gạt bỏ những sự việc ko liên quan hoặc ít liên quan đến vấn đề chính. SKKN_GPHI phải được khảo sát đánh giá trên cơ sở kiểm nghiệm thực tế với độ tin cậy chấp nhận được.
Trên đây chỉ là 1 chút kinh nghiệm của bản thân, mong được chia sẻ với tất cả với tất cả những ai đang cần. Xin chúc thành công!

dembuon
01-04-2008, 06:00
mời các bạn tham khảo và cho ý kiến 1 đề tài tôi sưu tầm được

binhcan
02-04-2008, 21:03
Sáng kiến kinh nghiệm được bắt đầu từ niềm đam mê, từ chi thức mà chúng ta có được, từ kinh nghiệm trong nghề dạy học mà nên, từ rất rất nhiều điều khác nữa.
Đọc bài của các thầy cô thì tôi thấy rất nhiều người lúng túng trong vấn đề này.
Rất mong các bạn cố gắng để có một "sáng kiến kinh nghiệm" đúng nghĩa của nó và có chất lượng cũng như được áp dụng vào thực tế.
Còn tôi: Khi nào thực sự có sáng kiến và hội tụ đủ kinh nghiệm thì tôi mới có thể viết được.
http://dayhocintel.org/diendan/showthread.php?t=5092

Hoang Ngoc Hung
04-09-2008, 22:16
[/URL]

Ngày 09.6.2000, Quốc hội khoá X đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ; điều 2 ở văn bản luật này xác định: “hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất là hoạt động khoa học và công nghệ”. Danh nhân văn hoá thế giới Hồ Chí Minh cũng đã dạy: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc. Chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của cải của dân tộc

[URL="http://edu.net.vn/forums/t/34265.aspx"]http://edu.net.vn/forums/t/34265.aspx (http://edu.net.vn/forums/t/34265.aspx)

Hoang Ngoc Hung
04-09-2008, 22:19
THỰC TRẠNG:
Ở tầm vĩ mô, nhận thức về công tác SK có thể coi là chu đáo; đáng tiếc là phía cơ sở vẫn kịp nắm bắt tinh thần ấy.
Trong khi khi tình hình đang cần sự chỉnh đốn thì phong trào thi đua XHCN đã bị chững lại khá lâu; tới nay, hoạt động thi đua đã phục hồi nhưng sự thiếu thống nhất trong khâu “trình bày” và “đánh giá” SKKN vẫn không hề giảm đi; giữa các bên liên quan (tác giả, giám khảo, cán bộ quản lý công tác sáng kiến, phía người sử dụng SKKN) vẫn chưa thống nhất về “viết” và “chấm” SKKN, nhiều sự cố đáng tiếc vẫn diễn ra:
1.2.1. Về phía tác giả :
q Chưa chủ động đăng ký đề tài cải tiến, chưa “công khai” hoạt động cải tiến; chú trọng khâu tư duy (trừu tượng) mà coi nhẹ khâu trực tiếp tác động thực tiễn (thực nghiệm khoa học);
q Phía các tác giả đã áp dụng thành công SK thường chưa chủ động phục hồi hoạt động cải tiến để tổ kiểm chứng nên phía tổ đã thiếu tin tưởng về giá trị của SK.
q Chưa thấy SKKN (lý luận mới) là sự tổng kết những “tri thức và kinh nghiệm” sau khi áp dụng SK vào nghiệp vụ và tổ chức của đơn vị. Chú trọng miêu tả hoạt động áp dụng SK (thực nghiệm khoa học) mà coi nhẹ tổng kết những kinh nghiệm thực nghiệm (KN bậc “n”) thành bài học kinh nghiệm mới (KN bậc “n+1”).
q Đặc biệt, chưa coi trọng cách dùng thì (tiền quá khứ, quá khứ, vừa mới, sắp, sẽ..), sơ đồ hoá; chưa đầu tư thích đáng cho khâu trình bày “bài học kinh nghiệm mới”...nên người sử dụng có thể hiểu nhầm và ứng dụng sai quy trình SKKN.
1.2.2. Phía tổ – cấp quản lý trực tiếp đối với SK:
q Chưa tổ chức tổ chức việc đăng kí đề tài SKCT (4); hầu như khi có người nộp văn bản SK thì tổ mới biết về SK đó – do vậy, lời nhận xét của tổ về các SKKN thường rất chung chung;
q Chưa thấy việc trực tiếp quan sát tác giả áp dụng sáng kiến (dạng: thực nghiệm khoa học) là điều kiện đánh giá SKKN; vẫn còn xảy ra tình trạng đọc văn bản sáng kiến để xếp hạng SK (chưa trực tiếp quan sát hoạt động thực nghiệm khoa học về SK đó); thậm chí, công nhận những SK chưa áp dụng vào thực tiễn;
q Chưa phân biệt tác giả nào đã áp dụng SK trước khi đăng ký đề tài cải tiến, ai đăng ký trước khi áp dụng SK (chưa thấy cấp tổ là nơi có trách nhiệm và nghĩa vụ góp ý cho mỗi dạng tác giả trên đây bằng những hình thức góp ý khác nhau);
1. 2.3..Phía đánh giá văn bản SKKN:
q Thường xảy ra sự cố thiếu thống nhất giữa các người chấm. Khi các giám khảo độc lập đánh giá về 1 văn bản SKKN thì sẽ xảy ra sự cố “giám khảo này xếp SKKN đó là tốt, người khác cho là trung bình, thậm chí là...kém” ; vì vậy, ngoài sự “thoả hiệp ngầm”, nhiều nơi “khoán trắng” việc chấm SKKN cho 1 người – trong khi không ít người chấm chưa kinh qua thực tiễn như tác giả...
q Công cụ đánh giá (thang điểm) SKKN vẫn chưa được xây dựng một cách nghiêm túc nên chưa được sự thống nhất giữa các bên liên quan; việc đánh giá thường là “xếp hạng - định tính” mà chưa “tính điểm - định lượng” cụ thể;
q Thiếu người quản lý công tác SK, chưa thực hiện đầy đủ các công việc quản lý công tác SK; chưa thực hiện thể lệ dự trù, hạch toán kinh phí cho công tác SK...
Tóm lại, do chưa coi “hoạt động phát huy SK, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất là hoạt động khoa học và công nghệ”, chưa coi SKKN là những “sản phẩm nhận thức ở trình độ lý luận” nên chưa nghiêm túc vận dụng nguồn tri thức khoa học về lý luận nhận thức khi “trình bày” và “đánh giá” nó. http://edu.net.vn/forums/p/34266/66119.aspx#66119

Hoang Ngoc Hung
04-09-2008, 22:21
3. Thang điểm đánh giá SKKN: http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/66121.aspx (http://edu.net.vn/forums/thread/66121.aspx)
4. Viết, chấm SKKN: http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/66122.aspx (http://edu.net.vn/forums/thread/66122.aspx)
5. Xếp hạng SKKN: http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/66123.aspx (http://edu.net.vn/forums/thread/66123.aspx)
6. Phân biệt tác giả SKKN: http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/66124.aspx (http://edu.net.vn/forums/thread/66124.aspx)
7. Nâng hiệu quả SKKN: http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/66125.aspx (http://edu.net.vn/forums/thread/66125.aspx)
8. Tổ Bộ môn với tác giả SKKN (đã thử nghiệm): http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/66150.aspx (http://edu.net.vn/forums/thread/66150.aspx)
9. Tổ CM với tác giả SK (chưa thủ nghiệm): http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/66149.aspx (http://edu.net.vn/forums/thread/66149.aspx)
10. SKKN với lý luận nhận thức Duy vật BC: http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/66120.aspx (http://edu.net.vn/forums/thread/66120.aspx)