PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mẫu giáo án tin học


big_hieu
20-02-2008, 23:18
Mỗi môn có mỗi đặc trưng, các bạn dạy tin học ở Lâm Đồng ơi, chúng ta cùng thống nhất mẫu giáo án tin học đi, mẫu nào dễ soạn, dễ dạy và có ưu điểm nhiều nhất?

dancamxuyen
21-02-2008, 10:04
Ở tỉnh Hà Tĩnh thì trong kì tập huấn thay sách giáo khoa đợt vừa rồi chúng tôi được các giảng viên cho một mẩu giáo án. Nhưng thực tế thì ở cơ sở mỗi người làm một cách. Thường thì dựa vào các mẫu giáo án có trong tài liệu bồi dưỡng của Bộ GD và ĐT.

HoanDateh
21-02-2008, 11:45
Hiện nay em cũng dạy ở Lâm Đồng nhưng hiện tại ở huyện em chỉ có trường em mới dạy tin cho lớp 6 nên chưa có hướng dẫn về mẫu giáo án tin học cả. Do đó em soạn tương tự như các giáo án bình thường khác thôi.

hungpro
21-02-2008, 22:54
Tôi không phải ở Lâm Đồng nhưng cũng xin có 1 ý kiến. Theo tôi thì giáo án nên chia ra các hoạt động riêng ứng với từng mục trong bài và trong mỗi hoạt động thì chia thành 3 cột, cột hoạt động của thầy, cột hoạt động của trò và cột nội dung

HoanDateh
22-02-2008, 18:48
Hiện tại tôi cũng soạn giáo án theo ba cột, mỗi hoạt động nằm trên hai dòng một dòng là tiêu đề hoạt động (được Merge Cells các cột lại), dòng còn lại là nội dung của hoạt động đó.

hoaha
24-02-2008, 14:25
Theo tôi cũng nên soạn giáo án theo từng tiết. Như vậy sẽ chi tiết hơn các hoạt động trong tiết đó.

thangkho
24-02-2008, 16:27
Theo tôi, giáo án nên chia làm 3 cột cho dễ.

quyenlh
24-02-2008, 18:36
Tùy từng trường, từng giáo viên thôi!
Hiện nay SGD cũng không quy định mẫu giáo án mà. Chúng ta thấy mình dạy theo cách nào tối ưu thì soạn theo cách đó.
Tôi dạy Tin học nhưng giáo án của tôi chỉ 2 cột là đủ. Vì tôi sử dụng Power Point để đưa nội dung bài học lên rồi nên chỉ cần cột HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY và cột HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ nữa thôi. Tuy nhiên một số môn học khác khi soạn dạy bình thường thì thấy 3 cột nhưng cũng thấy nhiều giáo án 2 cột. Những ai soạn 2 cột cũng có cái lý của người đó.
Thôi thì tùy quan điểm, tùy thói quen, tùy vào tình hình cụ thể mà ta thực hiện cho tốt là được rồi.

hai66lt
25-02-2008, 08:43
theo tôi thì không cần thiết phải có mẫu làm gì, cái cốt yếu là chúng ta thể hiện được các bước lên lớp của mình. Nếu đưa ra mẫu thống nhất liệu có hạn chế sáng tạo của mọi người không?

big_hieu
21-03-2008, 22:44
Tôi không phải ở Lâm Đồng nhưng cũng xin có 1 ý kiến. Theo tôi thì giáo án nên chia ra các hoạt động riêng ứng với từng mục trong bài và trong mỗi hoạt động thì chia thành 3 cột, cột hoạt động của thầy, cột hoạt động của trò và cột nội dung
mình nghĩ nên có cột thời gian nữa, nếu không thì mở ngoặc ghi thợi gian dự kiến tại đề mục của hoạt động.
Giáo án mẫu này giống môn giáo án môn vật lý tại lâm đồng

big_hieu
21-03-2008, 22:48
theo tôi thì không cần thiết phải có mẫu làm gì, cái cốt yếu là chúng ta thể hiện được các bước lên lớp của mình. Nếu đưa ra mẫu thống nhất liệu có hạn chế sáng tạo của mọi người không?
cám ơn bạn nhưng mình thấy nên thống nhất một mẫu nào đó vì có người chỉ soạn phần hoạt động thầy trò mà thiếu phần nội dung, có bạn soạn phần tiến trình bài mới chỉ có một câu "Xem bài giảng điện tử kèm theo" vậy thì thiếu hoạt động thầy trò, còn một số các bạn không ghi tuần dạy (hay ngày dạy) và đa số không dự kiến thời gian.
MẪu giáo án tốt nhất là mẫu có thể phát huy hết năng lực của giáo viên nhưng không cồng kềnh, rườm rà

big_hieu
21-03-2008, 22:49
Hiện tại tôi cũng soạn giáo án theo ba cột, mỗi hoạt động nằm trên hai dòng một dòng là tiêu đề hoạt động (được Merge Cells các cột lại), dòng còn lại là nội dung của hoạt động đó.
ủng hộ mẫu của bạn, mời bạn post lên xem!