PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Quy trình ra đề kiểm tra


ThuNga
12-04-2008, 22:13
Quy trình ra đề kiểm tra

Gồm các bước sau đây:
Bước 1: Xác định yêu cầu, mục đích của đề kiểm tra
Đề kiểm tra là phương tiện đánh giá kết quả học tập sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kỳ hay toàn bộ chương trình một lớp học, một cấp học.
Bước 2: Xác định mục tiêu, nội dung kiến thức của đề kiểm tra
Để xây dựng được đề kiểm tra tốt, cần liệt kê chi tiết các mục tiêu giảng dạy cơ bản, trọng tâm thể hiện ở các hành vi hay năng lực cần phát triển ở học sinh như là kết quả của việc dạy học (kiến thức, kỹ năng, thái độ) đồng thời với các nội dung kiến thức cụ thể kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt.
Bước 3: Thiết lập ma trận hai chiều
a) Nội dung bảng ma trận
- Một chiều thường là nội dung hay mạch kiến thức chính cần đánh giá.
- Một chiều là các mức độ nhận thức của học sinh (biết, hiểu, vận dụng).
(Hiện nay, tồn tại hai loại bảng ma trận: matriX và Rubric)
Trong đó xây dựng trọng số điểm cho từng nội dung kiến thức và từng mức độ nhận thức cần kiểm tra (lưu ý cấp độ nhận thức trung bình luôn có số điểm cao hơn hoặc bằng các cấp độ nhận thức khác)
b) Xác định số lượng, hình thức các câu hỏi trong mỗi ô của bảng ma trận
(bao nhiêu câu trắc nghiệm khách quan, tự luận, thời gian thực hiện...)
c) Hình thành ma trận.
Bước 4: Thiết kế câu hỏi theo ma trận:
- Căn cứ vào ma trận và mục tiêu đã xác định ở trên, thiết kế nội dung, hình thức, lĩnh vực kiến thức và cấp độ cần kiểm tra theo các câu hỏi.
Bước 5: Xây dựng đáp án và biểu điểm:
- Thang đánh giá gồm 11 bậc: 0, 1, 2, ..., 10 điểm (có thể có điểm thập phân được làm tròn tới một chữ số sau dấu phẩy) theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (QĐ 40/2006/BGDĐT ngày 05/10/2006).
Ví dụ: Đề kiểm tra 45 phút chương Nitơ - phot pho
- Số lượng câu hỏi : 5 câu (40 hợp phần; 0,25 điểm/ hợp phần)
- Tỷ lệ câu hỏi trắc nghiệm khách quan chiếm 30%

haquynh
12-04-2008, 22:25
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng chúng tôi "Quy trình soạn đề kiểm tra". Bạn có thể post lân đây một số đề kiểm tra được đánh giá cao không. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.

ThuNga
12-04-2008, 23:05
Một số đề kiểm tra minh họa

hutieumi
13-04-2008, 05:29
Xin hỏi cô Nga có đề kiểm tra khối tiểu học không , đề thi học sinh giỏi chẳng hạn.

ngloc
14-04-2008, 12:44
Nếu mình không nhầm thì phần này đã được học tại trường Sư Phạm rồi.
Lượng kiến thức hiện tại là rất lớn, chúng ta nên xác định trọng tâm kiến thức là gì, định hướng được như thế, ta sẽ ra đề vào đó vào dạy học xoáy vào trọng tâm. Dạy tràn lan mà học trò không học được thì sao ta không dạy có chọn lọc, ít lại nhưng học trò học có hiệu quả thì những cái vặt vảnh khác chúng sẽ tự học được thôi. Đó là một tí kinh nghiệm mình tích lũy được trong năm đầu tiên đi dạy của mình. Mình rất mong nhận được đóng góp tích cực từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn!!!

ThuNga
14-04-2008, 16:25
Quy trình ra đề kiểm tra không những được học trong các trường sư phạm mà còn được tập huấn ở các hội nghị chuyên môn hằng năm ở 1 số Sở Giáo dục và Đào tạo ( nhất là trong các đợt tập huấn đổi mới chương trình và sách giáo khoa).
Nhưng vẫn có rất nhiều đề kiểm tra, đề thi vẫn không đảm bảo về kỹ thuật ra đề, vẫn chưa phù hợp với đối tượng HS, chưa phân loại được HS...
Việc xác định trọng tâm ra đề là vô cùng quan trọng đối với giáo viên vì qua đề kiểm tra và đề thi sẽ đánh giá được cả giáo viên lẫn học sinh. Qua bài kiểm tra GV sẽ rút kinh nghiệm về cách dạy còn HS cũng rút kinh nghiệm về cách học.

surau
02-07-2008, 16:44
Cám ơn cô Nga ra quy trình kiểm tra nhé. Còn bạn hutieu mi nói gì không hiểu, đây là môn hóa mà, lớp 7 còn không có nói chi tiểu học. Còn nếu là đề thi khác của tiểu học thì nên vào mục tiểu học mới có.