PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chuyện vui về Quan tòa và bị cáo.


HoanDateh
03-06-2008, 22:48
Quan tòa hỏi bị cáo:
– Trong đời anh đã lần nào làm việc thiện chưa?
Bị cáo trả lời:
– Thưa tòa có đấy ạ! Nhờ tôi mà mấy năm nay có ít nhất 10 cảnh sát, 5 chánh án và 5 luật sư có việc làm.
Quan tòa: ...

HoanDateh
03-06-2008, 23:43
Tòa yêu cầu một thương gia làm nhân chứng.
– Tôi rất bận. Các ông cần tôi để làm gì?
– Một kẻ đã lấy ví tiền từ túi quần của ông. Hôm nay tòa sẽ xử anh ta.
– Các anh hay tha cho anh ta. Chính tôi cũng bắt đầu sự nghiệp của mình như vậy.