PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hàm Đếm có 2 tới 3 điều kiện


Vu_Truong
11-06-2008, 17:09
Xin quý thầy cô chỉ giúp, em đang dùng hàm đếm số Học sinh có điểm từ 5 đến 6.5 ( >= 5 & < 6.5 ) ( =COUNTIF(J4:J13,AND(">=5","<6.5")) ) nhưng lại ra kết quả sai, có xem trên trang WEB giaiphapexcel thi được hướng dẫn dùng hàm SUMPRODUCT, nhưng lại không hiểu hàm này (em không biết làm sao để hướng dẫn cho HỌC SINH học Nghề THVP 11) .
Đang hướng dẫn HỌC SINH đến phần câu hỏi thống kê điểm thì lại bí trường hợp này ...
Xin quý thầy cô chỉ giúp, nếu quý thầy cô nào có file (.DOC hay .PDF) mà chuyên về tất cả các Hàm EXCEL (đầy đủ nhất - em dùng làm tài liệu hướng dẫn HỌC SINH học lớp NGHỀ THVP 11) thì cho em xin...
Xin cảm ơn quý thầy cô .

HoanDateh
11-06-2008, 19:35
Theo tôi trước tiên sử dụng công thức COUNTIF(Vùng đếm;">=6,5") để đếm các điểm lớn hơn 6,5 sau đó sử dung hàm để đếm điểm lớn hơn 5 COUNTIF(Vùng đếm;">=5,0")-các điểm lơn hơn 6
Ví dụ: muốn đếm ở khu vực P4:P53 ta gõ các hàm sau:
Ở ô H59 gõ công thức sau: =COUNTIF(P$4:P$53;">=6.5")
Ở ô H60 gõ công thức sau: =COUNTIF(P$4:P$53;">=5.0")-H$59
Thì kết quả ở ô H60 là những điểm lớn hơn 5 nhỏ hơn 6,5.

CoSin
11-06-2008, 19:48
=COUNTIF(Vùng đếm,">=5.0")-COUNTIF(Vùng đếm,">=6.5")

Vu_Truong
11-06-2008, 22:07
Xin cám ơn quý thầy cô giúp đỡ, nhưng khi ta dùng "Hàm đếm với 1 điều kiện này" trừ đi "Hàm đếm với 1 điều kiện kia" thì lại không chính xác.
Nếu =COUNTIF(VÙNG ĐẾM,">=5) ( bằng một số nào đó, VD kết quả đếm =12) và =COUNTIF(VÙNG ĐẾM,"<6.5") (bằng một số nào đó, VD kết quả đếm = 11) thì :
=COUNTIF(VÙNG ĐẾM,">=5")-COUNTIF(VÙNG ĐẾM,"<6.5") thì cho ra kết quả không chính xác .
Nghĩa là hàm trên không chính xác nếu các số nằm trong khoảng từ 5 đến 6.5 mà lớn hơn nhiều các số nằm ngoài khoảng trên.

tannghia1977
11-06-2008, 22:30
=COUNTIF(VÙNG ĐẾM,">=5")-COUNTIF(VÙNG ĐẾM,"<6.5") t
Nghĩa là hàm trên không chính xác nếu các số nằm trong khoảng từ 5 đến 6.5 mà lớn hơn nhiều các số nằm ngoài khoảng trên.

Phải là thế này mới đúng chứ thầy
=COUNTIF(VÙNG ĐẾM,">=5")-COUNTIF(VÙNG ĐẾM,">=6.5")

Vì thầy muốn lấy kết quả trong phạm vi từ 5 đến 6.5 mà.
Ngoài ra cũng có thể dùng hàm Dcount để đếm.
Chúc thầy thành công!

tannghia1977
11-06-2008, 22:36
=COUNTIF(J4:J13,AND(">=5","<6.5"))
Không thể dùng hàm để làm điều kiện trực tiếp trong hàm countif được.

Vu_Truong
11-06-2008, 23:35
Phải là thế này mới đúng chứ thầy
=COUNTIF(VÙNG ĐẾM,">=5")-COUNTIF(VÙNG ĐẾM,">=6.5")

Vì thầy muốn lấy kết quả trong phạm vi từ 5 đến 6.5 mà.
Ngoài ra cũng có thể dùng hàm Dcount để đếm.
Chúc thầy thành công!
Thầy có tài liệu về các HÀM EXCEL hông vậy, cho em xin nha ( em hông rành về EXCEL lắm) để em in ra xem cho dể (chứ mỗi lần muốn xem thi phải mở máy tính lên, bất tiện quá).
Em hông biết gì về HÀM DCOUNT, nhờ thầy chỉ giúp, xin cám ơn trước.

tran_quang
12-06-2008, 10:26
Thầy có tài liệu về các HÀM EXCEL hông vậy, cho em xin nha ( em hông rành về EXCEL lắm) để em in ra xem cho dể (chứ mỗi lần muốn xem thi phải mở máy tính lên, bất tiện quá).
Em hông biết gì về HÀM DCOUNT, nhờ thầy chỉ giúp, xin cám ơn trước.


Bạn vào mục Góc Tin học - Công nghệ, chọn mục Phần Mềm, chọn tiếp Mục Văn Phòng, chọn Mục Microsoft Excel, trong đó có bài của Anh Xuân Hùng có tải tài liệu về Excel, bạn cảm ơn anh Xuân Hùng và tải về đọc và nghiên cứu thủ xem. ( bài đó có tên là các hàm xử lý chuỗi trong đó có 02 file mà anh Xuân Hùng tải lên cho mọi người cùng sử dụng ).
Thân.

NguyenManhHung
12-06-2008, 10:54
Xin quý thầy cô chỉ giúp, em đang dùng hàm đếm số Học sinh có điểm từ 5 đến 6.5 ( >= 5 & < 6.5 ) ( =COUNTIF(J4:J13,AND(">=5","<6.5")) ) nhưng lại ra kết quả sai, có xem trên trang WEB giaiphapexcel thi được hướng dẫn dùng hàm SUMPRODUCT, nhưng lại không hiểu hàm này (em không biết làm sao để hướng dẫn cho HỌC SINH học Nghề THVP 11) .
Đang hướng dẫn HỌC SINH đến phần câu hỏi thống kê điểm thì lại bí trường hợp này ...
Xin quý thầy cô chỉ giúp, nếu quý thầy cô nào có file (.DOC hay .PDF) mà chuyên về tất cả các Hàm EXCEL (đầy đủ nhất - em dùng làm tài liệu hướng dẫn HỌC SINH học lớp NGHỀ THVP 11) thì cho em xin...
Xin cảm ơn quý thầy cô .
1/ sum nhiều if - thay thế một macro rút trích rồi tính tổng vd:tính tiền thu được do bán mặt hàng là "sơn" thời gian từ 01/06/07 ( tungay) đến 30/06/07( denngay) {sum(if(ngay=>tungay,1,0)*if(ngay<=denngay,1,0)*if (mat_hang="son",1,0)*tien)} 2/ Sumproduct nhiều if vd:tính tổng diện tích các thửa ruộng ấp A, xã B, Huyện C {sum(if(ap="a",1,0)*if(xa="b",1,0)*if(huyen="c",1, 0)*dai*rong)} 3/ count nhiều if vd: đếm số sv điểm trên trung bình là nam,lớp B, khoa C, Trường D {sum(if(diem>=5,1,0)*if(gioitinh="nam",1,0)*if(lop ="b",1,0)*if(khoa="c",1,0)*if(truong="d",1,0)}
Bạn có thể vào địa chỉ:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=59&page=3
để tìm hiểu. nhớ phải đặt tên cột không dấu và tham khảo File đính kèm
2. Hoặc bạn sử dụng công thức này: =DCOUNTA(vùng đếm, cột đếm, tiêu chuẩn). Ví dụ =DCOUNTA(A2:H99,M2,X5:Y6) - Đếm trong cột M của vùng dữ liệu từ A2 đến H99 xem có bao nhiêu ô thỏa điều kiện đã đặt ra ở vùng tiêu chuẩn X5:Y6. Chú ý dòng đầu trong bảng dữ liệu A2:H99 ở ô M2 bạn dặt ten gì thì ở ô X5 và Y5 bạn dặt đúng như vậy, tại ô X6 bạn nhập >=5, tại ô Y6 bạn nhập <6. Công thức này đặt ngoài vùng dữ liệu.

Vu_Truong
01-07-2008, 23:34
Cám ơn quý thầy cô đã giúp đỡ, em đã giảng cho học sinh lớp Nghề THVP 11 của mình hiểu cách làm.
Em có gặp sự cố khi giải bài cho học sinh ở phần lập bảng " Thống kê Doanh thu ", xin quý thầy cô giúp em tiếp nha (nhưng chỉ giới hạn trong các hàm mà học sinh lớp Nghề THVP 11 học thôi - chỉ những hàm đơn giản thôi, không dùng cách viết Macro...).

tannghia1977
02-07-2008, 00:43
Gửi lại thầy file kết quả xem có đúng như yêu cầu của thầy không.

schoolmaster1984
02-07-2008, 01:32
Xin gửi thầy ebook về các hàm trong Exel. Chúc thầy công tác tốt!

admin
02-07-2008, 11:46
Có một giải pháp rất đơn giản cho việc thống kê với nhiều điều kiện rất phù hợp với chương trình nghề phổ thông là tạo thêm 1 cột phụ.

Vu_Truong
07-07-2008, 09:36
Có một giải pháp rất đơn giản cho việc thống kê với nhiều điều kiện rất phù hợp với chương trình nghề phổ thông là tạo thêm 1 cột phụ.
Em chưa hiểu nhiều về cột phụ, nhờ admin tận tình chỉ giúp.

Vu_Truong
07-07-2008, 09:42
Gửi lại thầy file kết quả xem có đúng như yêu cầu của thầy không.
Cám ơn thầy nhiều, em không nghĩ ra là ta có thể dùng hàm LOGIC trong BẢNG ĐIỀU KIỆN