PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cách tính thừa giờ khi đi công tác.


nhatphi
04-10-2008, 16:54
Không biết trường quí thầy cô như thế nào chứ trường mình qui đổi tiết đi công tác như sau:
- Một buối (ngày) đi công tác được cộng 3 tiêt.
- Số tiết dạy trong buôi đó (ngày) được trừ hết cho giáo viên dạy thay.
có nghĩa là buổi đó có 5 tiết dạy thì - 5 tiết đó và cộng vào 3 tiết đi công tác.
Quí thầy cô thấy có phù hợp không. (nếu trường ở xa sở thì đi công tác hết cả ngày luôn chớ)

nhatphi
04-10-2008, 20:15
Sao không thấy thầy cô nào chia sẽ nhỉ?

huongls
04-10-2008, 21:28
Ở trường tôi đi công tác không quy thành tiết dạy mà sẽ được thanh toán công tác phí theo đúng chế độ của nhà nước, rất nhanh và thuận tiện. Còn số giờ do đi công tác, GV nào dạy thay thì sẽ tính giờ cho GV đó, nếu thừa sẽ được tính thừa giờ.

tannghia1977
04-10-2008, 21:31
Mời tham khảo thêm ở đây nhé!
http://www.dayhocintel.org/diendan/showthread.php?t=8664

dovannho
04-10-2008, 22:07
Không biết trường quí thầy cô như thế nào chứ trường mình qui đổi tiết đi công tác như sau:
- Một buối (ngày) đi công tác được cộng 3 tiêt.
- Số tiết dạy trong buôi đó (ngày) được trừ hết cho giáo viên dạy thay.
có nghĩa là buổi đó có 5 tiết dạy thì - 5 tiết đó và cộng vào 3 tiết đi công tác.


Đây là cách tính theo đúng qui định.

Quí thầy cô thấy có phù hợp không.
Nếu thầy đi công tác vào những ngày không có giờ thì vẫn được 3 tiết vậy. Trong lúc đi công như coi thi, chấm thi thì còn có tiền bồi dưỡng nữa mà, hihi
Nếu trường ở xa sở thì đi công tác hết cả ngày luôn chớ
Nếu đi công tác xa thì được tính các khoản tiền sau
- Tiền vận chuyển / tiền xăng nếu đi xe máy
- Tiền công tác hằng này (50.000-70.000/ngày)
- Tiền lưu trú (nếu có)
Ở trường tôi đi công tác không quy thành tiết dạy mà sẽ được thanh toán công tác phí theo đúng chế độ của nhà nước, rất nhanh và thuận tiện. Còn số giờ do đi công tác, GV nào dạy thay thì sẽ tính giờ cho GV đó, nếu thừa sẽ được tính thừa giờ.

Nếu không được tính giờ thì GV chúng ta bi thua thiệt rồi

HoanDateh
04-10-2008, 22:15
Tôi thấy ở trường tôi tính đi công tác theo ngày. Ví dụ ở Đạ Tẻh đi Đà Lạt tập huấn 3 ngày là tính một ngày đi, một ngày về, ba ngày lưu trú là 5 ngày. Chứ không quy đổi thành tiết.

nhatphi
05-10-2008, 05:28
Đúng là trường tôi không được tính tiền công tác ngày. Thua thiệt rồi, sắp đại hội công nhân viên chức rồi, chắc tối phải đóng góp ý kiến để nhà trườn điều chỉnh qui chế chi tiêu nội bộ.

gdnghia
05-10-2008, 11:17
Chào quý Thầy Cô:
1) Trong ngân sách nhà nước: Khi đi công tác, GV được:
1.1) Thời gian GV đi công tác được tính tiết tiêu chuẩn như khi giảng dạy ở trường, nghĩa là cộng số tiết tiêu chuẩn bình quân trong thời gian được huy động với số tiết thực dạy ở trường để tính trả lương dạy thêm giờ nếu có. (Được tính theo Thông tư số 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 của Bộ Giáo dục quy định chế độ công tác giáo viên trường phổ thông; Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập).
Thí dụ: Cô A là GV THCS (số tiết tiêu chuẩn là 17 tiết/ tuần) được cử đi công tác 10 ngày trong tháng và số tiết thực dạy + số tiết chấm bài + số tiết qui đổi do kiêm nhiệm là 84 tiết thì số tiết Cô thực hiện trong tháng được tính là:
(10 x 17/6) + 64 = 96
Số giờ dạy thêm của Cô trong tháng đó là: 96 – (17 x 4) = 28

Chú ý: Riêng GV dạy thay Cô sẽ được cộng số tiết đã dạy thay vào số tiết thực hiện trong tháng để tính trả lương dạy thêm giờ cho GV đó nếu có

1.2) Cô được thanh tóan tiền tàu xe, tiền khách sạn và tiền ăn hàng ngày theo Thông tư số: 23/2007/TT-BTC cũa Bộ Tài chính ngày 21 tháng 3 năm 2007 về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

2) Chi thêm, chi hỗ trợ bằng qũy ngòai ngân sách: Được qui định tùy trường, tùy năm trong hội nghị Cán bộ-viên chức hàng năm.

gdnghia
09-10-2008, 00:18
Chào quý Thầy Cô,
Trong những ngày qua, tôi đã nhận được những điện thoại, mail từ quý thầy cô về quyền lợi của giáo viên khi đi công tác. Nhìn chung có hai ý. Một là cho biết giáo viên không được hưởng những quyền lợi như bài viết của tôi ở trên ( phần nhiều). Hai là cho rằng các qui định đó lỗi thời do trượt gía nên chưa bù đấp đủ công sức-thực chi của giáo viên. (Chỉ có 1 mail)


Về ý thứ nhất, tôi xác định rằng những quyền lợi trong ngân sách như tôi đã trình bày ở bài trên là quyền lợi-chế độ người giáo viên phải được hưởng theo các văn bản sau:
Thông tư số 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 của Bộ Giáo dục quy định chế độ công tác giáo viên trường phổ thông.
Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
Thông tư số: 23/2007/TT-BTC cũa Bộ Tài chính ngày 21 tháng 3 năm 2007 về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Các văn bản nầy có hiệu lực trên cả nước và phải được thực hiện đủ-đúng. Các đơn vị không được không thực hiện, không được chi ít hơn cũng như không được chi nhiều hơn.

Về ý thứ hai, tôi hoàn toàn thông cảm. Đúng là có vùng có lúc các chế độ đó chưa đáp ứng đúng thực chi trên thực tế do trượt gía, do mức sống các vùng miền khác nhau. Vì thế có đơn vị đã dùng quỹ ngoài ngân sách (NNS) hỗ trợ. Tuy nhiên sự hỗ trợ nầy là không bắt buộc, nó tuỳ thuộc nguồn thu NNS của trường và được thống nhất trong hội nghị Cán bộ-viên chức hàng năm. Tôi mừng cho quý thầy cô ở những trường có nguồn thu NNS lớn, hỗ trợ tốt cho giáo viên đi công tác và tôi cũng mong quý thầy cô ở những trường có quỹ NNS hạn hẹp (có trường gần như không có quỹ nầy!) thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của đơn vị mình.

Với bài viết nầy tôi mong tất cả quý thầy cô trên mọi miền đất nước đều được hưởng đủ-đúng quyền lợi của mình khi đi công tác theo các quy định hiện hành. Thân ái.

ngoc quyet
14-10-2008, 21:29
Chào quý Thầy Cô,
Trong những ngày qua, tôi đã nhận được những điện thoại, mail từ quý thầy cô về quyền lợi của giáo viên khi đi công tác. Nhìn chung có hai ý. Một là cho biết giáo viên không được hưởng những quyền lợi như bài viết của tôi ở trên ( phần nhiều). Hai là cho rằng các qui định đó lỗi thời do trượt gía nên chưa bù đấp đủ công sức-thực chi của giáo viên. (Chỉ có 1 mail)


Về ý thứ nhất, tôi xác định rằng những quyền lợi trong ngân sách như tôi đã trình bày ở bài trên là quyền lợi-chế độ người giáo viên phải được hưởng theo các văn bản sau:
Thông tư số 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 của Bộ Giáo dục quy định chế độ công tác giáo viên trường phổ thông.
Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
Thông tư số: 23/2007/TT-BTC cũa Bộ Tài chính ngày 21 tháng 3 năm 2007 về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Các văn bản nầy có hiệu lực trên cả nước và phải được thực hiện đủ-đúng. Các đơn vị không được không thực hiện, không được chi ít hơn cũng như không được chi nhiều hơn.

Về ý thứ hai, tôi hoàn toàn thông cảm. Đúng là có vùng có lúc các chế độ đó chưa đáp ứng đúng thực chi trên thực tế do trượt gía, do mức sống các vùng miền khác nhau. Vì thế có đơn vị đã dùng quỹ ngoài ngân sách (NNS) hỗ trợ. Tuy nhiên sự hỗ trợ nầy là không bắt buộc, nó tuỳ thuộc nguồn thu NNS của trường và được thống nhất trong hội nghị Cán bộ-viên chức hàng năm. Tôi mừng cho quý thầy cô ở những trường có nguồn thu NNS lớn, hỗ trợ tốt cho giáo viên đi công tác và tôi cũng mong quý thầy cô ở những trường có quỹ NNS hạn hẹp (có trường gần như không có quỹ nầy!) thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của đơn vị mình.

Với bài viết nầy tôi mong tất cả quý thầy cô trên mọi miền đất nước đều được hưởng đủ-đúng quyền lợi của mình khi đi công tác theo các quy định hiện hành. Thân ái.

Hiện nay hiệu trưởng trường tôi vẫn áp dụng cách tính kê giờ từ năm 1997. " Tổng số tiết dạy trên một học kỳ là 345 tiết". nếu vượt số đó thì mới được tính thừa giờ. còn những quyền lợi của người đi công tác như thầy nói ở trên và tiền chấm bài thì chưa bao giờ chúng tôi được hưởng cả.
thầy có thể cho em biết các thông tư trên có thể lấy từ nguồn nào được không ah. Xin cãm ơn thầy

gdnghia
17-10-2008, 13:00
Chào bạn Ngoc Quyet, Các văn bản trên có thể tải về từ trang web của Bộ (edu.net.vn) hay Sở GD-ĐT Tp.HCM (hcm.edu.vn).
Bạn cũng có thể tải về từ dưới đây, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của chúng.

Hay nếu muốn “giấy trắng mực đen” bạn ra nhà sách mua 1 trong 2 quyển sau:
Hệ thống văn bản pháp luật mới về giáo dục-đào tạo dành cho Hiệu trưởng và lãnh đạo trường học năm học 2007-2008 do NXB Thống kê phát hành (gía 172.000đ)
Tìm hiểu văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Điều lệ trường trung học năm 2007 và chế độ, chính sách, qui định mới nhất về trường trung học do NXB Lao động-Xã hội phát hành (gía 240.000đ)
Chúc bạn vui và thành công. Thân ái

ngocanhs
31-10-2008, 13:41
Không biết trường quí thầy cô như thế nào chứ trường mình qui đổi tiết đi công tác như sau:
- Một buối (ngày) đi công tác được cộng 3 tiêt.
- Số tiết dạy trong buôi đó (ngày) được trừ hết cho giáo viên dạy thay.
có nghĩa là buổi đó có 5 tiết dạy thì - 5 tiết đó và cộng vào 3 tiết đi công tác.
Quí thầy cô thấy có phù hợp không. (nếu trường ở xa sở thì đi công tác hết cả ngày luôn chớ)
Câu hỏi của thầy rất hay, nhiều người đang cần.

NguyenManhHung
27-11-2008, 20:21
Thưa thầy Nghĩa!
Theo tôi hiểu về TT 49 thì chỉ có 2 đối tượng khi đi công tác được tính tiết thôi:
1 là: Giáo viên được cử đi thanh tra theo quyết định điều động của cấp trên (dạng cộng tác viên thanh tra cho các sở hoặc phòng GD)
2 là: Giáo viên được cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn (được hiểu là đi dạy cho giáo viên khác - như dạng báo cáo viên trong đợt thay sách vừa qua chẳng hạn)
Các đối tượng trên được tính 3 tiết/ngày x số ngày công tác (không tính chủ nhật), số tiết ở trường giáo viên này không dạy nên đương nhiên không được tính theo như bạn nào đã nói ở bài trên.
Thân ái!