PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Xin hỏi cách đăng ký mail xxx@moet.edu.vn


thaygiaoson
07-11-2008, 13:13
Xin quí thầy cô chỉ tôi cách đăng ký một hộp thư email theo dạng xxx@moet.edu.vn
xin chần thành cám ơn!

quanvu
07-11-2008, 15:09
Theo tôi được biết thì để đăng ký theo tên miền đó ta phải đăng ký với Cục CNTT của Bộ GD&ĐT.

huynguyet
11-05-2009, 09:42
Xin quí thầy cô chỉ tôi cách đăng ký một hộp thư email theo dạng xxx@moet.edu.vn
xin chần thành cám ơn!
Gửi thư với nội dung bát kì đến dangki-(cấp quản lí:ví dụ: THCS; THPT; So; Phong..)@moet.edu.vn và nhận thư có tên Norply rồi nhấn reply lại cho email này để khẳng định sự tham gia

tungld
11-05-2009, 11:15
Gửi thư với nội dung bát kì đến dangki-(cấp quản lí:ví dụ: THCS; THPT; So; Phong..)@moet.edu.vn và nhận thư có tên Norply rồi nhấn reply lại cho email này để khẳng định sự tham gia
Cách làm này chỉ để đăng kí nhóm trong gmail thôi. Không thể đăng kí thư với dạng xxx@moet.edu.vn.

huuphandl82
17-08-2009, 09:18
mình đã dùng mail này lâu rồi. Thầy cô nào muốn đăng ký mail dạng xxxx@moet.edu.vn xin vui lòng liên hệ với anh Nguyễn Tiến Thịnh để được cung cấp acccount, với điều kiện bạn cho biết thông tin về bản thân và tên trường đang công tác.Email của anh Thịnh : ntthinh@moet.edu.vn
Các thầy cô cứ liên hệ với anh Thịnh để được giải quyết.
Cách làm này chỉ để đăng kí nhóm trong gmail thôi. Không thể đăng kí thư với dạng xxx@moet.edu.vn.