DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Blogs > Kỹ năng thanh niên

Các bạn tham khảo một số nội dung tập huấn kỹ năng sinh hoạt Đoàn - Hội cho thanh niên.
Rating: 2 votes, 4.50 average.

Mẫu cổng trại

Đăng vào 23-08-2010 lúc 18:19 bởi big_hieu

Các bạn xem các mẫu cổng trại từ xưa đến nay, rất có giá trị tham khảo
Danh mục đính kèm
Click image for larger version

Name:	cong 1.jpg
Views:	12457
Size:	72.1 KB
ID:	119   Click image for larger version

Name:	cong 2.jpg
Views:	21625
Size:	81.1 KB
ID:	120   Click image for larger version

Name:	cong 3.jpg
Views:	5464
Size:	96.4 KB
ID:	121   Click image for larger version

Name:	cong 4.jpg
Views:	23940
Size:	126.9 KB
ID:	122   Click image for larger version

Name:	cong 5.jpg
Views:	13870
Size:	105.4 KB
ID:	123   Click image for larger version

Name:	cong 6.jpg
Views:	1104
Size:	26.5 KB
ID:	124   Click image for larger version

Name:	cong 7.jpg
Views:	1103
Size:	22.7 KB
ID:	125   Click image for larger version

Name:	cong 8.jpg
Views:	1178
Size:	22.4 KB
ID:	126   Click image for larger version

Name:	cong 9.jpg
Views:	1396
Size:	20.8 KB
ID:	127   Click image for larger version

Name:	cong 10.jpg
Views:	1206
Size:	31.1 KB
ID:	128   Click image for larger version

Name:	cong 11.jpg
Views:	1661
Size:	25.9 KB
ID:	129   Click image for larger version

Name:	cong 12.jpg
Views:	1003
Size:	20.8 KB
ID:	130   Click image for larger version

Name:	cong 13.jpg
Views:	829
Size:	15.9 KB
ID:	131   Click image for larger version

Name:	cong 14.jpg
Views:	940
Size:	19.9 KB
ID:	132   Click image for larger version

Name:	cong 15.jpg
Views:	1088
Size:	20.2 KB
ID:	133   Click image for larger version

Name:	cong 16.jpg
Views:	1252
Size:	18.1 KB
ID:	134   Click image for larger version

Name:	cong 17.jpg
Views:	2000
Size:	22.1 KB
ID:	135   Click image for larger version

Name:	cong 18.jpg
Views:	2620
Size:	26.6 KB
ID:	136   Click image for larger version

Name:	cong 19.jpg
Views:	1075
Size:	24.0 KB
ID:	137   Click image for larger version

Name:	cong 20.jpg
Views:	1184
Size:	21.7 KB
ID:	138   Click image for larger version

Name:	cong 21.jpg
Views:	984
Size:	19.6 KB
ID:	139   Click image for larger version

Name:	cong 22.jpg
Views:	1465
Size:	16.4 KB
ID:	140   Click image for larger version

Name:	cong 23.jpg
Views:	1087
Size:	18.0 KB
ID:	141  
Đăng trong Kỹ năng
Lượt xem 12651 Nhận xét 0
« Trước     Bài chính     Sau »
Tổng số nhận xét 0

Nhận xét

 
Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 00:57.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net