DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Blogs > Kỹ năng thanh niên

Các bạn tham khảo một số nội dung tập huấn kỹ năng sinh hoạt Đoàn - Hội cho thanh niên.
Rating: 2 votes, 4.50 average.

Mẫu cổng trại

Đăng vào 23-08-2010 lúc 18:19 bởi big_hieu

Các bạn xem các mẫu cổng trại từ xưa đến nay, rất có giá trị tham khảo
Danh mục đính kèm
Click image for larger version

Name:	cong 1.jpg
Views:	11682
Size:	72.1 KB
ID:	119   Click image for larger version

Name:	cong 2.jpg
Views:	18526
Size:	81.1 KB
ID:	120   Click image for larger version

Name:	cong 3.jpg
Views:	4490
Size:	96.4 KB
ID:	121   Click image for larger version

Name:	cong 4.jpg
Views:	18436
Size:	126.9 KB
ID:	122   Click image for larger version

Name:	cong 5.jpg
Views:	12752
Size:	105.4 KB
ID:	123   Click image for larger version

Name:	cong 6.jpg
Views:	889
Size:	26.5 KB
ID:	124   Click image for larger version

Name:	cong 7.jpg
Views:	903
Size:	22.7 KB
ID:	125   Click image for larger version

Name:	cong 8.jpg
Views:	911
Size:	22.4 KB
ID:	126   Click image for larger version

Name:	cong 9.jpg
Views:	988
Size:	20.8 KB
ID:	127   Click image for larger version

Name:	cong 10.jpg
Views:	1028
Size:	31.1 KB
ID:	128   Click image for larger version

Name:	cong 11.jpg
Views:	1134
Size:	25.9 KB
ID:	129   Click image for larger version

Name:	cong 12.jpg
Views:	798
Size:	20.8 KB
ID:	130   Click image for larger version

Name:	cong 13.jpg
Views:	700
Size:	15.9 KB
ID:	131   Click image for larger version

Name:	cong 14.jpg
Views:	763
Size:	19.9 KB
ID:	132   Click image for larger version

Name:	cong 15.jpg
Views:	754
Size:	20.2 KB
ID:	133   Click image for larger version

Name:	cong 16.jpg
Views:	1037
Size:	18.1 KB
ID:	134   Click image for larger version

Name:	cong 17.jpg
Views:	1700
Size:	22.1 KB
ID:	135   Click image for larger version

Name:	cong 18.jpg
Views:	1348
Size:	26.6 KB
ID:	136   Click image for larger version

Name:	cong 19.jpg
Views:	935
Size:	24.0 KB
ID:	137   Click image for larger version

Name:	cong 20.jpg
Views:	940
Size:	21.7 KB
ID:	138   Click image for larger version

Name:	cong 21.jpg
Views:	853
Size:	19.6 KB
ID:	139   Click image for larger version

Name:	cong 22.jpg
Views:	863
Size:	16.4 KB
ID:	140   Click image for larger version

Name:	cong 23.jpg
Views:	956
Size:	18.0 KB
ID:	141  
Đăng trong Kỹ năng
Lượt xem 11796 Nhận xét 0
« Trước     Bài chính     Sau »
Tổng số nhận xét 0

Nhận xét

 
Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 05:12.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net