DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Blogs > Kỹ năng thanh niên

Các bạn tham khảo một số nội dung tập huấn kỹ năng sinh hoạt Đoàn - Hội cho thanh niên.
Rating: 2 votes, 4.50 average.

Mẫu cổng trại

Đăng vào 23-08-2010 lúc 18:19 bởi big_hieu

Các bạn xem các mẫu cổng trại từ xưa đến nay, rất có giá trị tham khảo
Danh mục đính kèm
Click image for larger version

Name:	cong 1.jpg
Views:	9541
Size:	72.1 KB
ID:	119   Click image for larger version

Name:	cong 2.jpg
Views:	14896
Size:	81.1 KB
ID:	120   Click image for larger version

Name:	cong 3.jpg
Views:	4156
Size:	96.4 KB
ID:	121   Click image for larger version

Name:	cong 4.jpg
Views:	7905
Size:	126.9 KB
ID:	122   Click image for larger version

Name:	cong 5.jpg
Views:	9394
Size:	105.4 KB
ID:	123   Click image for larger version

Name:	cong 6.jpg
Views:	820
Size:	26.5 KB
ID:	124   Click image for larger version

Name:	cong 7.jpg
Views:	739
Size:	22.7 KB
ID:	125   Click image for larger version

Name:	cong 8.jpg
Views:	839
Size:	22.4 KB
ID:	126   Click image for larger version

Name:	cong 9.jpg
Views:	912
Size:	20.8 KB
ID:	127   Click image for larger version

Name:	cong 10.jpg
Views:	916
Size:	31.1 KB
ID:	128   Click image for larger version

Name:	cong 11.jpg
Views:	976
Size:	25.9 KB
ID:	129   Click image for larger version

Name:	cong 12.jpg
Views:	647
Size:	20.8 KB
ID:	130   Click image for larger version

Name:	cong 13.jpg
Views:	635
Size:	15.9 KB
ID:	131   Click image for larger version

Name:	cong 14.jpg
Views:	673
Size:	19.9 KB
ID:	132   Click image for larger version

Name:	cong 15.jpg
Views:	585
Size:	20.2 KB
ID:	133   Click image for larger version

Name:	cong 16.jpg
Views:	945
Size:	18.1 KB
ID:	134   Click image for larger version

Name:	cong 17.jpg
Views:	1479
Size:	22.1 KB
ID:	135   Click image for larger version

Name:	cong 18.jpg
Views:	1058
Size:	26.6 KB
ID:	136   Click image for larger version

Name:	cong 19.jpg
Views:	864
Size:	24.0 KB
ID:	137   Click image for larger version

Name:	cong 20.jpg
Views:	783
Size:	21.7 KB
ID:	138   Click image for larger version

Name:	cong 21.jpg
Views:	738
Size:	19.6 KB
ID:	139   Click image for larger version

Name:	cong 22.jpg
Views:	720
Size:	16.4 KB
ID:	140   Click image for larger version

Name:	cong 23.jpg
Views:	851
Size:	18.0 KB
ID:	141  
Đăng trong Kỹ năng
Lượt xem 11208 Nhận xét 0
« Trước     Bài chính     Sau »
Tổng số nhận xét 0

Nhận xét

 
Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 18:50.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net