DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Blogs > Kỹ năng thanh niên

Các bạn tham khảo một số nội dung tập huấn kỹ năng sinh hoạt Đoàn - Hội cho thanh niên.
Rating: 2 votes, 4.50 average.

Mẫu cổng trại

Đăng vào 23-08-2010 lúc 18:19 bởi big_hieu

Các bạn xem các mẫu cổng trại từ xưa đến nay, rất có giá trị tham khảo
Danh mục đính kèm
Click image for larger version

Name:	cong 1.jpg
Views:	12445
Size:	72.1 KB
ID:	119   Click image for larger version

Name:	cong 2.jpg
Views:	21582
Size:	81.1 KB
ID:	120   Click image for larger version

Name:	cong 3.jpg
Views:	5451
Size:	96.4 KB
ID:	121   Click image for larger version

Name:	cong 4.jpg
Views:	23908
Size:	126.9 KB
ID:	122   Click image for larger version

Name:	cong 5.jpg
Views:	13825
Size:	105.4 KB
ID:	123   Click image for larger version

Name:	cong 6.jpg
Views:	1085
Size:	26.5 KB
ID:	124   Click image for larger version

Name:	cong 7.jpg
Views:	1085
Size:	22.7 KB
ID:	125   Click image for larger version

Name:	cong 8.jpg
Views:	1165
Size:	22.4 KB
ID:	126   Click image for larger version

Name:	cong 9.jpg
Views:	1381
Size:	20.8 KB
ID:	127   Click image for larger version

Name:	cong 10.jpg
Views:	1194
Size:	31.1 KB
ID:	128   Click image for larger version

Name:	cong 11.jpg
Views:	1648
Size:	25.9 KB
ID:	129   Click image for larger version

Name:	cong 12.jpg
Views:	986
Size:	20.8 KB
ID:	130   Click image for larger version

Name:	cong 13.jpg
Views:	813
Size:	15.9 KB
ID:	131   Click image for larger version

Name:	cong 14.jpg
Views:	924
Size:	19.9 KB
ID:	132   Click image for larger version

Name:	cong 15.jpg
Views:	1070
Size:	20.2 KB
ID:	133   Click image for larger version

Name:	cong 16.jpg
Views:	1237
Size:	18.1 KB
ID:	134   Click image for larger version

Name:	cong 17.jpg
Views:	1981
Size:	22.1 KB
ID:	135   Click image for larger version

Name:	cong 18.jpg
Views:	2586
Size:	26.6 KB
ID:	136   Click image for larger version

Name:	cong 19.jpg
Views:	1064
Size:	24.0 KB
ID:	137   Click image for larger version

Name:	cong 20.jpg
Views:	1167
Size:	21.7 KB
ID:	138   Click image for larger version

Name:	cong 21.jpg
Views:	965
Size:	19.6 KB
ID:	139   Click image for larger version

Name:	cong 22.jpg
Views:	1421
Size:	16.4 KB
ID:	140   Click image for larger version

Name:	cong 23.jpg
Views:	1069
Size:	18.0 KB
ID:	141  
Đăng trong Kỹ năng
Lượt xem 12522 Nhận xét 0
« Trước     Bài chính     Sau »
Tổng số nhận xét 0

Nhận xét

 
Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 04:43.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net