DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Blogs > Kỹ năng thanh niên

Các bạn tham khảo một số nội dung tập huấn kỹ năng sinh hoạt Đoàn - Hội cho thanh niên.
Rating: 2 votes, 4.50 average.

Mẫu cổng trại

Đăng vào 23-08-2010 lúc 18:19 bởi big_hieu

Các bạn xem các mẫu cổng trại từ xưa đến nay, rất có giá trị tham khảo
Danh mục đính kèm
Click image for larger version

Name:	cong 1.jpg
Views:	11847
Size:	72.1 KB
ID:	119   Click image for larger version

Name:	cong 2.jpg
Views:	18828
Size:	81.1 KB
ID:	120   Click image for larger version

Name:	cong 3.jpg
Views:	4849
Size:	96.4 KB
ID:	121   Click image for larger version

Name:	cong 4.jpg
Views:	21571
Size:	126.9 KB
ID:	122   Click image for larger version

Name:	cong 5.jpg
Views:	13641
Size:	105.4 KB
ID:	123   Click image for larger version

Name:	cong 6.jpg
Views:	968
Size:	26.5 KB
ID:	124   Click image for larger version

Name:	cong 7.jpg
Views:	999
Size:	22.7 KB
ID:	125   Click image for larger version

Name:	cong 8.jpg
Views:	993
Size:	22.4 KB
ID:	126   Click image for larger version

Name:	cong 9.jpg
Views:	1259
Size:	20.8 KB
ID:	127   Click image for larger version

Name:	cong 10.jpg
Views:	1131
Size:	31.1 KB
ID:	128   Click image for larger version

Name:	cong 11.jpg
Views:	1296
Size:	25.9 KB
ID:	129   Click image for larger version

Name:	cong 12.jpg
Views:	932
Size:	20.8 KB
ID:	130   Click image for larger version

Name:	cong 13.jpg
Views:	773
Size:	15.9 KB
ID:	131   Click image for larger version

Name:	cong 14.jpg
Views:	852
Size:	19.9 KB
ID:	132   Click image for larger version

Name:	cong 15.jpg
Views:	979
Size:	20.2 KB
ID:	133   Click image for larger version

Name:	cong 16.jpg
Views:	1101
Size:	18.1 KB
ID:	134   Click image for larger version

Name:	cong 17.jpg
Views:	1875
Size:	22.1 KB
ID:	135   Click image for larger version

Name:	cong 18.jpg
Views:	1514
Size:	26.6 KB
ID:	136   Click image for larger version

Name:	cong 19.jpg
Views:	989
Size:	24.0 KB
ID:	137   Click image for larger version

Name:	cong 20.jpg
Views:	1027
Size:	21.7 KB
ID:	138   Click image for larger version

Name:	cong 21.jpg
Views:	925
Size:	19.6 KB
ID:	139   Click image for larger version

Name:	cong 22.jpg
Views:	994
Size:	16.4 KB
ID:	140   Click image for larger version

Name:	cong 23.jpg
Views:	1008
Size:	18.0 KB
ID:	141  
Đăng trong Kỹ năng
Lượt xem 12214 Nhận xét 0
« Trước     Bài chính     Sau »
Tổng số nhận xét 0

Nhận xét

 
Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 15:42.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net