DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Blogs > Kỹ năng thanh niên

Các bạn tham khảo một số nội dung tập huấn kỹ năng sinh hoạt Đoàn - Hội cho thanh niên.
Rating: 2 votes, 4.50 average.

Mẫu cổng trại

Đăng vào 23-08-2010 lúc 18:19 bởi big_hieu

Các bạn xem các mẫu cổng trại từ xưa đến nay, rất có giá trị tham khảo
Danh mục đính kèm
Click image for larger version

Name:	cong 1.jpg
Views:	10135
Size:	72.1 KB
ID:	119   Click image for larger version

Name:	cong 2.jpg
Views:	15567
Size:	81.1 KB
ID:	120   Click image for larger version

Name:	cong 3.jpg
Views:	4297
Size:	96.4 KB
ID:	121   Click image for larger version

Name:	cong 4.jpg
Views:	8199
Size:	126.9 KB
ID:	122   Click image for larger version

Name:	cong 5.jpg
Views:	9831
Size:	105.4 KB
ID:	123   Click image for larger version

Name:	cong 6.jpg
Views:	846
Size:	26.5 KB
ID:	124   Click image for larger version

Name:	cong 7.jpg
Views:	759
Size:	22.7 KB
ID:	125   Click image for larger version

Name:	cong 8.jpg
Views:	862
Size:	22.4 KB
ID:	126   Click image for larger version

Name:	cong 9.jpg
Views:	935
Size:	20.8 KB
ID:	127   Click image for larger version

Name:	cong 10.jpg
Views:	958
Size:	31.1 KB
ID:	128   Click image for larger version

Name:	cong 11.jpg
Views:	1001
Size:	25.9 KB
ID:	129   Click image for larger version

Name:	cong 12.jpg
Views:	672
Size:	20.8 KB
ID:	130   Click image for larger version

Name:	cong 13.jpg
Views:	656
Size:	15.9 KB
ID:	131   Click image for larger version

Name:	cong 14.jpg
Views:	698
Size:	19.9 KB
ID:	132   Click image for larger version

Name:	cong 15.jpg
Views:	614
Size:	20.2 KB
ID:	133   Click image for larger version

Name:	cong 16.jpg
Views:	963
Size:	18.1 KB
ID:	134   Click image for larger version

Name:	cong 17.jpg
Views:	1515
Size:	22.1 KB
ID:	135   Click image for larger version

Name:	cong 18.jpg
Views:	1079
Size:	26.6 KB
ID:	136   Click image for larger version

Name:	cong 19.jpg
Views:	882
Size:	24.0 KB
ID:	137   Click image for larger version

Name:	cong 20.jpg
Views:	801
Size:	21.7 KB
ID:	138   Click image for larger version

Name:	cong 21.jpg
Views:	759
Size:	19.6 KB
ID:	139   Click image for larger version

Name:	cong 22.jpg
Views:	741
Size:	16.4 KB
ID:	140   Click image for larger version

Name:	cong 23.jpg
Views:	878
Size:	18.0 KB
ID:	141  
Đăng trong Kỹ năng
Lượt xem 11457 Nhận xét 0
« Trước     Bài chính     Sau »
Tổng số nhận xét 0

Nhận xét

 
Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 20:33.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net